chiagRai.png

เราช่วยเหลือเด็กสิ้นหวัง เพื่อพวกเค้าช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

กิจกรรมของเรา

LogoMakr_4i0fjy-2.png

เรียนพระคัมภีร์ประจำวัน

LogoMakr_3QFXhx.png

เรียนภาษาอังกฤษทุกวันตอนเย็น

IMG_1759.jpg
P1015123.png
LogoMakr_1A5M7B.png

ทุกการศึกษา

LogoMakr_04DHkA-1.png

ค่ายพัฒนาผู้นำ

LogoMakr_2b387h.png

เรียนกีตาร์

LogoMakr_1BCV75.png

เรียนศิลปะ

LogoMakr_6i6rd8.png

ค่ายภาษาอังกฤษ

P1015219.png
IMG_2313.png
P1015197.png
P1015156.png

 พื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ซึ่งผสมผสานด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั้ง ไทลื้อ ม้ง เมี่ยน คนเมือง จีนฮ่อ เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญส่งออกไปในระดับจังหวัดและระดับประเทศคือ ส้มโอนั้นเอง
                      นอกจากจะมีพืชเศรษฐกิจหลักแล้ว เวียงแก่น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งหากเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะมีนักท่องเที่ยวมาอย่างหนาแน่น เพื่อมาเยี่ยมชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นบนทะเลหมอก ซึ่งเรียกกันว่า “ภูชี้ฟ้า” ใช่ว่าจะมีแต่ด้านที่ดีเสมอไป                                                                                                                                                                    ประชาชนที่นี่ถึงแม้จะประกอบอาชีพเกษตรกรและปลูกส้มโอกัน แต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนและเป็นหนี้ต่อครัวเรือนที่สูง อีกทั้งหัวหน้าครอบครัวก็จากไปก่อนวัยอันควรเพราะการใช้สารเคมีในอัตราที่สูงที่ขาดการควบคุมเช่นเดี่ยวกันคนรุ่นใหม่ๆหรือบางคนจึงคิดหาหนทางหนีความจนด้วยวิธีอื่นนั้นก็คือ การค้ายาเสพติด เนื่องจากพื้นที่อำเภอเวียงแก่นเป็นพื้นที่ติดตะเข็บชายแดนฝั่งลาว จึงสามารถลอดสายตาของตำรวจและที่สำคัญง่ายแก่การขนส่งและลำเลียงยาเสพติดอีกด้วยหลายๆครอบครัวตกเป็นทาสของยาเสพติดทั้งจากการเป็นผู้ค้ารายเล็กและผู้ค้ารายใหญ่ บางคนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงตกเป็นผู้เสพและผู้ค้า ทำให้ต้องตกอยู่ในวงจรอุบาทว์จนไม่สามารถออกมาได้ และสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือ ความเชื่อของคนเหล่าที่คิดว่า การค้ายาเสพติดก็เหมือนกับการใช้ ยาฆ่าแมลงในการปลูกพืช พวกเค้าไม่ได้เชื่อว่ามันมีความผิดร้ายแรงและส่งโทษมหันต์ต่อเพื่อนมนุษย์ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากพวกเขามีความรู้ เพราะความรู้จะทำให้เกิดความเชื่อใหม่                                                                                                                                                       ดังนั้นแล้วการที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อใหม่ เราจึงต้องให้ความรู้แก่เขามูลนิธิอโวด้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นการสอนและส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความเป็นมนุษย์ การรักเพื่อนมนุษย์ การรักถิ่นเกิด การรักที่จะเป็นคนดี ดังนั้นแล้ว เมื่อเราปลูกฝังสิ่งเหล่านี้แน่นอนปัญหาด้านอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การพนัน ก็จะไม่มีอย่างแน่นอน เพราะสิ่งเหล่านี้คือดอกผลของความไม่รักตนเองและเพื่อนมนุษย์

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Subscribe to our mailing list

Email Address

First name

Last name

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Where we are

Untitled-1-1024x512.jpg

มาร่วมสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง

บริจาค

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.