เราช่วยเหลือเด็กสิ้นหวัง เพื่อพวกเขาจะช่วยคนอื่นต่อไป

Sign up for the Avoda Empowerment Newsletter.  Join the Empowerment Team:

All operations of the Avoda Foundation are managed by children and adults we rescued out of desperate situations. Because of this,  we know

that what we do works – and works very well. That is why now is the time to expand that work. We must reach out to more children and people

in need. This empowerment for the poor and voiceless can be a question of life or death. Without our help, they will be unable to cope with the         challenges of the global 21st century. Their future will certainly be that of misery and failure: little or no education which means no skills for

fulfilling employment, leading to poverty, now susceptible to rape, trafficking, and enslavement. But with your help we can expand and reach out

to the hopeless.
 

น้องๆหวังเพียงโอกาสไปโรงเรียนและได้รับการศึกษาที่ดี

เด็กๆหลายคนมีโอกาสได้เข้าถึงระบบการศึกษา

สำหรับเด็กน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องยาก

ที่จะมีโอกาสแม้แต่การเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสงสว่าง ทางการ ศึกษา

light-of-avoda.png

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

อิ่มท้อง-1.png

 

  สำหรับหนูแล้วการได้กินอิ่มทุกมื้อเพื่อเตรียมไปโรงเรียน

        ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์และโชคดีของวันนั้น

ท้องอิ่ม เพื่อน้อง ยากไร้

"ดนตรี กีฬา และศิลปะ

คือ ยาวิเศษ"

MG_1352-1.jpg

หลายๆครั้งที่หนูได้ผ่อนคลายด้วยกีฬา

และศิลปะทำให้จิตใจบอบช้ำของหนูได้หายเจ็บปวด

Untitled-1-1024x512.jpg

มาร่วมกันสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง

 

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

AVODA-STUDENT-A-1024x341.png
Sign up for the Avoda Empowerment Newsletter.  Join the Empowerment Team:

All operations of the Avoda Foundation are managed by children and adults we rescued out of desperate situations. Because of this,  we know

that what we do works – and works very well. That is why now is the time to expand that work. We must reach out to more children and people

in need. This empowerment for the poor and voiceless can be a question of life or death. Without our help, they will be unable to cope with the         challenges of the global 21st century. Their future will certainly be that of misery and failure: little or no education which means no skills for

fulfilling employment, leading to poverty, now susceptible to rape, trafficking, and enslavement. But with your help we can expand and reach out

to the hopeless.
 

น้องๆหวังเพียงโอกาสไปโรงเรียนและได้รับการศึกษาที่ดี

เด็กๆหลายคนมีโอกาสได้เข้าถึงระบบการศึกษา

สำหรับเด็กน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องยาก

ที่จะมีโอกาสแม้แต่การเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสงสว่าง ทางการ ศึกษา

light-of-avoda.png

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

อิ่มท้อง-1.png

 

  สำหรับหนูแล้วการได้กินอิ่มทุกมื้อเพื่อเตรียมไปโรงเรียน

        ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์และโชคดีของวันนั้น

ท้องอิ่ม เพื่อน้อง ยากไร้

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

"ดนตรี กีฬา และศิลปะ

คือ ยาวิเศษ"

MG_1352-1.jpg

หลายๆครั้งที่หนูได้ผ่อนคลายด้วยกีฬา

และศิลปะทำให้จิตใจบอบช้ำของหนูได้หายเจ็บปวด

Untitled-1-1024x512.jpg

มาร่วมกันสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

เราช่วยเหลือเด็กสิ้นหวัง เพื่อพวกเขาจะช่วยคนอื่นต่อไป