การค้าแรงงานเถื่อน ค้ามนุษย์

และการไม่เท่าเทียบทางด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นปัญหาที่เด็กๆยังต้องเผชิญ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Child-labor-human-trafficking-and-Human-

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

เราช่วยเหลือเด็กสิ้นหวัง เพื่อพวกเค้าช่วยเหลือคนอื่น

กิจกรรมของเรา

LogoMakr_918l6I.png

โรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาปี 5

LogoMakr_4i0fjy-2.png

เรียนพระคัมภีร์

LogoMakr_1aQNdC (1).png

การศึกษานอกโรงเรียน

LogoMakr_04DHkA-1.png

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำ

IMG_7386.png
IMG_7668.png
MG_8605.png
IMG_9832.png
IMG_9910.png
IMG_7213.png

 พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ด่านพรมแดนแม่สอดเชื่อมโยงกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า อำเภอแม่สอดมีชาวพม่าที่อพยพเข้ามาค้าแรงงานและลี้ภัยสงครามเป็นจำนวนมาก เพราะมีชายแดนติดกับรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่าทางทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำเมยเป็นพรมแกนกั้นผู้ที่อพยพเข้ามาอาศัยบางครอบครัวไม่สามารถย้ายกลับถิ่นฐานเดิมได้ เนื่องจากว่าประเทศพม่ายังเกิดสงครามภายใน พวกเขาจึงกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและเมื่อมีบุตรคลอดที่ประเทศไทย เด็กที่เกิดถึงแม้จะเกิดในประเทศไทย ก็ไม่ได้รับรองสถานะความเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่พวกเค้าก็ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้อย่างนั้น แต่โดยหลักปฏิบัติแล้ว เด็กๆหลายคนไม่มีโอกาสไปโรงเรียน ต้องถูกยังคับใช้แรงงานและถูกทารุณกรรมจากบุคคลในครอบครัวของตัวเอง
                 ด้วยปัญหาดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ไม่อาจจัดการได้อย่างทั่วถึง เรามูลนิธิอโวด้าจึงได้ร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยการเปิดศูนย์การเรียนอโวด้าขึ้นเพื่อให้การศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐาน และเข้าไปให้ความรู้กับครอบครัวของเด็ก ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเด็ก และการใช้ความรุนแรงกับเด็ก เพื่อให้หยุดการกระทำที่เป็นการทำร้ายจิตใจและสอนให้ครอบครัวแสดงอออกถึงความรัก ความเมตตาที่ถูกต้องต่อเด็กด้วย
เราเชื่อว่าเด็กๆจะเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวของพวกเขาได้

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Subscribe to our mailing list

Email Address

First name

Last name

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Where we are

Untitled-1-1024x512.jpg

ร่วมกันสร้าง

ความเปลี่ยนเเปลง

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.