AV-1-1024x341.png

"ช่วยเหลือเด็กสิ้นหวัง เพื่อพวกเค้าช่วยเหลือคนอื่นต่อไป"

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

กิจกรรมของเรา

LogoMakr_4i0fjy-2.png

เรียนพระคัมภรี

LogoMakr_3QFXhx.png

บ้านพักเด็ก

IMG_0804.png
IMG_2529.png
LogoMakr_6xhehj.png

ทุนการศึกษา

LogoMakr_2b387h.png

ค่ายภาษาอังกฤษ

LogoMakr_04DHkA-1.png

ทักษะชีวิต

LogoMakr_1BCV75.png

ค่ายพัฒนาผู้นำ

LogoMakr_6i6rd8.png

เรียนกีตาร์

IMG_0939.png
IMG_4072.png
IMG_1911.png
IMG_5826.png

 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นอำเภอที่เงียบสงบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะที่ยากจน มีหนี้สินต่อครัวเรือนสูง เราจึงจะเห็นได้ว่าครอบครัวในชุมชนจะมีเด็กๆและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เพราะผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ได้ออกไปทำงาน ในเมืองใหญ่ ไม่สามารถกลับมาดูแลลูกและพ่อแม่ได้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ทำให้เกิดการหย่าร้างที่สูงและนี่จึงทำให้เด็กๆหลายคนขาดที่พึ่ง และเด็กๆเหล่านี้ไม่มีที่ไป


                  พ่อแม่หลายคนไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กๆเหล่านี้ เราเชื่อว่านี่เป็นโอกาสของเราที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้นที่นี่จึงมีนโยบายเหมือนครอบครัวใหญ่ ที่มีพ่อครู แม่ครู และพี่ๆคอยดูแลน้องๆที่นี่จะสอนทุกอย่างในการดำเนินชีวิต เมื่อเราอยู่ร่วมกัน เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน คอยช่วยเหลือกันทุกอย่าง นอกจากกิจกรรมตอนเช้าที่ต้องดูแลสวนผัก และทำอาหารก่อนไปโรงเรียนแล้ว หลังจากกลับมาจากโรงเรียน เด็กๆทุกคนยังต้องเรียนพระคัมภีร์ ภาษาอังกฤษ และดนตรี ตามตารางอีกด้วย

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Subscribe to our mailing list

Email Address

First name

Last name

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Where we are

มาร่วมสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.