กิจกรรมของมูลนิธิอโวด้า

ผลกระทบที่เราสร้างขึ้น

เด็กในโครงการ

380

คน

เด็กที่เข้าร่วมในกิจกรรมของทางมูลนิธิฯ

697

คน

โครงการฝึกผู้นำรุ่นใหม่

35

คน

หมู่บ้านไทยพัฒนา/อำเภอเวียงแก่น/จังหวัดเชียงราย
(พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ, แหล่งค้ายาเสพติดระดับโลก)

 

กิจกรรม

- ศูนย์การเรียนรู้ตอนเย็น (ฝึกทักษะในด้านภาษาอังกฤษ และทักษะสำหรับชีวิต)

- ให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่งสำหรับเยาวชน

- ฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำสำหรับเยาวชน

- มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ

- ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเกษตรกรในการทำเกษตรแบบชีวภาพ

- ศูนย์จำหน่ายผ้าปักลายเมี่ยน เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม

อำเภอแม่สอด/ จังหวัดตาก
(ดูแลและช่วยเหลือผู้อพยพชาวพม่า)

กิจกรรม

- โรงเรียนในระดับประถมศึกษา สำหรับเด็กอพยพชาวพม่า
- ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและครอบครัวในพื้นที่สลัม

อำเภอน้ำรึม/ จังหวัดตาก
(ดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อย)

กิจกรรม

- บ้านพักเด็ก
- ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของผู้นำ
- ศูนย์ฝึกอาชีพ
-
ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเกษตรกรในการทำเกษตรแบบชีวภาพ
- ศูนย์การเรียนรู้ในตอนเย็นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

- มอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้

- แค้มป์ภาษาอังกฤษ และศูนย์สอนภาษาอังกฤษ

อำเภอท้ายเหมือง/ จังหวัดพังงา
(โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิ จากปี 2004)

กิจกรรม

- เยี่ยมเยียนและดูแลผู้สูงอายุ
- ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ ฝึกสอนและพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางด้านอาชีพ

ติดต่อเรา

ที่อยู่

มูลนิธิอโวด้า ( สาขาใหญ่ )

21/4 ม.7 ต.น้ำรึม อ.เมือง

จ.ตาก  63000

ติดต่อเรา

มือถือ : +66 55 512 631

อีเมล : Email: donate (@) avodafoundation.org 

ติดตามเรา

     

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram